Hudpleietips

En av de vanligste grunnene til at personer med stomi oppsøker lege, er problemer med den peristomale huden (hudområdet rundt stomien). Urin og avføring kan virke irriterende på huden. Det er grunnen til at hudplaten og kleberen er svært viktige for å forhindre peristomal hudskade.

Klikk nedenfor for å få vite mer om hvordan du skal holde den peristomale huden frisk. Hvis du tror du har en peristomal hudkomplikasjon, bør du kontakte helsepersonell hurtigst mulig.