Arbeids- og miljøforhold

Convatec Norway AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre partnere benytter vi vår Third Party Compliance Manual https://www.convatecgroup.com/investors/governance/our-policies-and-statements/ som har  utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Selskap som skal levere varer og tjenester til Convatec Norway skal være produsert i overensstemmelse med retningslinjene. I den grad disse har underleverandører, skal også innholdet videreformidles og følges opp. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeide, må du gjerne kontakte oss.