Convatecs globale personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert oktober 2023.

 

Hos Convatec prioriterer vi å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger.

Hva denne personvernerklæringen beskriver

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Convatec Limited og dets datterselskaper (samlet "Convatec") samler inn, bruker, lagrer og beskytter dine personopplysninger.
Dette inkluderer alle personopplysninger som samles inn når du bruker våre nettsteder, mobilapper, på telefon, personlig og gjennom kommunikasjon som e-post og SMS. Dette kan omfatte informasjon som sendes inn via et skjema, eller hvordan du samhandler med tjenestene våre.

Hva vi mener med personopplysninger

Personopplysninger (også kjent som personlig identifiserbar informasjon (PII)) er all informasjon som kan føre til at noen blir identifisert. Dette inkluderer data som din identitet, kontaktinformasjon, helsestatus og økonomiske detaljer, som vi kan samle inn fra deg.
Hvis dataene som samles inn er anonyme og du ikke kan identifiseres, anses det ikke som personopplysninger.

Hvilke opplysninger Convatec samler inn om deg

Convatec samler inn ulike typer data fra deg. Når vi gjør dette, vil vi være åpne om hvilke data vi behandler og hvorfor, og samle dem inn på en trygg, lovlig måte.

Typer personopplysninger vi kan samle inn om deg

Convatec samler inn, bruker, lagrer og overfører følgende typer personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger
  Dette inkluderer fornavn, etternavn, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktinformasjon
  Din fakturerings- og leveringsadresse, e-post og telefonnummer.
 • Helseopplysninger
  Medisinske og helsemessige forhold, eller fitness og kostholdsinformasjon.
 • Tekniske systemdata
  IP-adressen din, system-ID-er, nettlesertype og -versjon, nettlesertillegg, tidssone og plassering, og hvilket operativsystem og plattform du bruker.
 • Brukerprofildata
  Ditt brukernavn og passord, tidligere bestillinger, pluss dine preferanser.
 • Forsikringsdata
  Dette inkluderer forsikringsleverandøren, polisedetaljer og polisenummer.
 • Bruksdata
  Hvordan du har samhandlet med Convatecs tjenester, inkludert nettsteder, webinarer, sosiale nettverk, apper, SMS-meldinger, e-post og personlig med våre agenter eller representanter.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata
  Hvordan eller om du har samtykket i å motta reklamemateriell fra oss.
 • Finansiell informasjon og transaksjonsinformasjon
  Eventuelle bankkonto-, kreditt- eller debetkortdetaljer du har oppgitt, transaksjonsnumre og produkter du har kjøpt.
 • Data om offentlig utstedt ID
  Alle offentlig utstedte identifikatorer, for eksempel personnummer, personnummer (NI) eller lisens til å praktisere numre.
 • Informasjon om svindelbeskyttelse
  Detaljer om eventuelle transaksjoner du har gjort med oss, av hvem og når.

Grunner til at Convatec kan samle inn dine personopplysninger

Dataene dine kan samles inn av følgende grunner:

 • Du forteller oss at du samtykker til at Convatec kan bruke dine data til å tilby deg en tjeneste
 • Vi er i ferd med, eller har allerede inngått en kontrakt med deg, for eksempel en innkjøpsordre, prøveforespørsel eller konsultasjoner
 • Vi må overholde juridiske eller regulatoriske forpliktelser
 • Vi er i ferd med å oppdage eller forhindre svindel
 • Vi har en annen legitim interesse eller lovlig grunn til å gjøre det

Når Convatec kan samle inn dine personopplysninger

Convatec samler inn dine personopplysninger når du:

 • Bruke våre nettjenester (nettsteder, plattformer og mobilapper)
 • Møt en Convatec-representant eller advokatfullmektig
 • Be om informasjon om våre produkter, tjenester og arrangementer
 • Delta i en konkurranse eller kampanje
 • Be om en prøve og andre produkter for evaluering
 • Kjøp produkter og tjenester
 • Delta på våre klinikker
 • Delta på våre webinarer
 • Delta i vår forskning eller i en av våre kliniske studier (som pasient eller forsker)
 • Delta i en casestudie eller produkt og tjeneste anbefaling
 • Samhandle med oss via telefon, online eller via sosiale mediekanaler
 • Gi oss generell eller annen spesifikk tilbakemelding fra kunder
 • Søk jobb hos Convatec

Data vi samler inn fra andre kilder

I tillegg til informasjonen du gir oss, samler Convatec også inn dataene dine fra andre kilder, inkludert:

 • Tredjeparter som handler på dine vegne
 • Partnere som hjelper oss med å levere våre produkter og tjenester
 • Partnere som støtter oss innen sikkerhet og forebygging av svindel
 • Hvis du ber behandlingsstedet om å be om Convatec-tjenester på dine vegne
 • Kommersielle datasett
 • Informasjon om offentlig domene, for eksempel folketelling eller bedriftsregistreringsdata
 • Andre lovlige kilder

Vår forpliktelse til personvern for hele selskapet

Vi er forpliktet til å hjelpe deg med å forstå hvordan vi bruker dataene dine, og mener at alle har rett til personvern, uansett hvor de bor. Derfor gir vi alle informasjonen og kontrollene som trengs for å forstå og administrere hvordan dataene deres samles inn og brukes.

Hvordan vi bruker dataene dine

Vi bruker personopplysningene dine av følgende grunner:

Behandling av forespørslene dine
Vi trenger opplysningene dine for å behandle forespørsler, tilby deg tjenestene våre eller bekrefte forsikringen din.

Kommunikasjon med deg
Vi trenger personopplysningene dine for å svare på forespørsler og kommunikasjon du har sendt oss, eller be deg om tilbakemelding eller be om informasjon. Vi trenger også disse dataene for å markedsføre våre produkter og tjenester. Når det er relevant, kan vi kontakte deg med viktige meldinger og servicemeldinger, for eksempel informasjon om produktsikkerhet, eller for å snakke med deg om helsetilstanden din.

Forbedre og tilpasse opplevelsen din
Hvis du tilpasser tjenestene eller kommunikasjonen din (der du har muligheten), vil denne informasjonen bli brukt til å tilpasse hvordan vi kommuniserer med deg eller gir deg tjenester. Du kan når som helst melde deg av personalisering ved å endre preferansene dine eller ved å sende oss en e-post på dataprivacy@convatec.com.

Strømforsyning til tjenestene våre
Personopplysninger hjelper oss med å styrke og forbedre tjenestene våre, og utfører internt arbeid som revisjon, dataanalyse og feilsøking.

Sikkerhet og forebygging av svindel
Dine data kan brukes til å beskytte enkeltpersoner, ansatte og Convatec, for å gi tapsbeskyttelse, kvalitetssikring og for å forhindre svindel.

Følger loven
Vi bruker personopplysningene dine til å overholde gjeldende lov, for eksempel for å tilfredsstille skatte- eller rapporteringsforpliktelser, eller for å overholde en lovlig forespørsel fra myndighetene.

Convatecs rettslige grunnlag for behandling av dine data

Convatec vil kun bruke dine personopplysninger når vi har et gyldig rettslig grunnlag for å gjøre det.
I de fleste tilfeller vil dette være basert på ditt eksplisitte samtykke, eller når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg som å sende deg en prøve eller tjeneste du har bedt om. Vi kan også bruke personopplysninger til andre formål med ditt samtykke.
Når informasjon oppgis, vil Convatec validere den avhengig av lokale juridiske krav, for eksempel i enkelte land, vil vi være lovpålagt å verifisere at en kliniker er lisensiert før vi sender dem produktinformasjon.
Når vi deler dataene dine med tredjeparter, krever vi at de respekterer sikkerheten til personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med våre retningslinjer og instruksjoner. Vi tillater ikke tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til sine egne formål, og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for et spesifisert formål.

For mer informasjon, s ee Convatec's Lawful Basis Policy.

Hvem vi deler dataene dine med og hvorfor

Convatec kan dele dine personopplysninger med både interne og eksterne parter.

Interne partier
Vi kan dele opplysningene dine med datterselskaper i Convatec-konsernet som fungerer som felles behandlingsansvarlige eller databehandlere (og som leverer systemadministrasjonstjenester eller utfører rapporteringstjenester).

Eksterne parter
Vi kan dele dataene dine med:

 • Tjenesteleverandører som fungerer som prosessorer som hjelper oss med å levere tjenester som IT og systemadministrasjon.
 • Profesjonelle rådgivere som fungerer som prosessorer eller felles kontrollører, inkludert agenter, advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, bank, juridisk, forsikring eller regnskapstjenester.
 • Skattemyndigheter, regulatorer og andre kompetente organer som fungerer som prosessorer eller felles kontrollører som krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.

Andre partier
Vi kan dele dataene dine med andre parter som vi har bestemt oss for å selge, overføre eller slå sammen deler av virksomheten vår med; eller virksomheter vi anskaffer. Alle nye virksomheter må lagre, beskytte og bruke personopplysningene dine på samme måte som angitt i denne personvernerklæringen.

Hvordan vi beskytter dataene dine

Vi holder personopplysningene dine trygge gjennom en kombinasjon av administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som vurderer arten av dataene dine, hvordan de behandles og eventuelle risikoer de står overfor. Convatec bruker også sikkerhets- og svindelbeskyttelsesverktøy for å beskytte våre nettsteder og mobilapper.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine

Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine, vil variere avhengig av formålet. I alle tilfeller beholder vi bare dataene dine så lenge det er nødvendig for å gjøre det. Dette inkluderer av juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige årsaker.
Andre faktorer inkluderer mengden, arten og følsomheten til dataene, den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller avsløring, hvorfor vi samlet dem inn og om det er en måte vi kan fortsette uten dataene dine. For mer informasjon, kan du be om en kopi av våre retningslinjer for oppbevaring via vårt online kontakt oss-skjema.

Hvordan vi beskytter dataene dine under overføring

For å behandle personopplysningene dine effektivt, kan de overføres til eller gis tilgang til av andre Convatec-enheter, inkludert Convatec-tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører.

Hvordan Convatec beskytter dine data når de overføres mellom land

Vi overholder lovene om overføring av personopplysninger mellom land. Du kan få tilgang til en regional versjon av denne personvernerklæringen på lokale språk, med informasjon om hvordan vi overholder den regionspesifikke og landsspesifikke personvern- og sikkerhetslovgivningen som påvirker personopplysningene dine.
Vi overholder lover som, men ikke eksklusivt for:

 

Hvordan Convatec beskytter dataoverføringer utenfor EØS og Storbritannia

Mange av våre eksterne tredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel IT-støttekonsulenter eller markedsføringsagenter) er basert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Storbritannia (Storbritannia). Dette betyr at behandling av personopplysningene dine kan innebære å overføre dem utenfor disse regionene.
I dette tilfellet vil dataene dine ha samme beskyttelsesnivå som i EØS og Storbritannia ved å sikre at mottakeren er registrert for tilsvarende databeskyttelsesforpliktelser som de i GDPR.
Vi gir også ekstra beskyttelse ved å bare bruke juridiske avtaler godkjent av EU-kommisjonen.

Hvordan Convatec beskytter data som overføres utenfor fastlands-Kina

Innbyggere i Fastlands-Kina kan få personopplysningene sine behandlet i land/regioner utenfor Fastlands-Kina. Dette vil bli gjort i samsvar med lokal lovgivning, inkludert loven om beskyttelse av personlig informasjon. Vi kan også overføre disse personopplysningene til tredjeparter, som igjen kan lagre eller overføre dataene utenfor det kinesiske fastlandet. Convatec pålegger tredjeparter samme eller lignende beskyttelsesansvar (inkludert krav til varsel og samtykke).

Andre webteknologier

Hvordan Convatec bruker reCAPTCHA

Convatec bruker en Google-teknologi kalt reCAPTCHA på noen av sine nettsider. reCAPTCHA er en teknologi som gjør det mulig for våre nettsider å skille mellom menneskelige brukere og automatiserte systemer. Dette er designet for å forhindre misbruk og misbruk av våre nettsteder ved å bare tillate mennesker tilgang.
reCAPTCHA skiller mellom mennesker og automatiserte systemer ved å overvåke personlig informasjon som skrivemønstre, museklikk eller skjermberøringer. Denne informasjonen blir ikke lagret eller samlet inn. Du finner mer informasjon om hvordan Google bruker denne informasjonen ved å gå til linken nedenfor.

Videospiller tjenester

Vi er vert for videoer på nettstedene våre ved hjelp av en rekke videospillertjenester, inkludert YouTube. Disse bruker vanligvis en forbedret personvernversjon av spilleren for å administrere innsamlingen av dine personlige data.
Hvis du klikker på spill av i en av disse versjonene av videospilleren, betyr det at den lagrer og samler inn samhandlingsdata fra datamaskinen din, men den samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon. Dette betyr at å se en video på nettstedet vårt ikke vil tilpasse innholdet ditt på den spillertjenesten eller på noen av dine påfølgende besøk på den videoplattformen.

Online chat-tjeneste

Noen av Convatecs nettsteder inkluderer en online chat eller "chatbot" -tjeneste. Denne tjenesten leveres av våre partnere. Når du bruker chatrobotene våre, samler disse partnerne inn tilgjengelig informasjon for å spore hvordan tjenestene deres brukes.

Tredjeparts lenker og nettsteder

Convatecs nettsteder inneholder tredjepartslenker som kan ta deg til et annet nettsted, plug-in eller applikasjon. Ved å følge disse koblingene eller koble til disse tjenestene kan disse eksterne nettstedene samle inn eller dele data om deg.
Convatec kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder, eller hvordan de bruker dine data. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen til alle nettsteder du besøker som du kan ha bekymringer om.

Dine rettigheter angående dine personopplysninger

Alle har rett til å vite, få tilgang til, korrigere, overføre og begrense behandlingen av personopplysninger som Convatec har tilgang til. Du kan også be om sletting av dine personopplysninger.
Hvis du velger å utøve disse rettighetene, vil du ikke bli behandlet på en diskriminerende måte, eller motta en mindre grad av service fra Convatec.

Be om tilgang til personopplysningene dine

Du kan når som helst be om tilgang til dine personlige data, vanligvis kjent som forespørsel om tilgang til data. Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg og kontrollere at vi behandler dem lovlig.
Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på dataprivacy@convatec.com.

Oppdatering av dataene vi har om deg

Hvis personopplysningene dine er utdaterte, ufullstendige eller unøyaktige, kan du be oss om å oppdatere disse detaljene. Vi må kanskje verifisere nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss. Ta kontakt med oss dataprivacy@convatec.com for å oppdatere dataene dine.

Markedskommunikasjon

Du kan reservere deg mot å motta markedsføringsinformasjon fra Convatec og dets datterselskaper. For å avslutte abonnementet på våre salgsfremmende e-poster eller meldinger, bruk lenken i kampanjemeldingene. Alternativt kan du kontakte oss via e-post på dataprivacy@convatec.com.

Når du velger å ikke motta disse markedsføringsmeldingene, vil dette ikke gjelde for personopplysninger som er gitt til oss som et resultat av et produkt / tjenestekjøp, produktreguleringsspørsmål, produkt-/tjenesteopplevelse eller andre transaksjoner.

Be om sletting av dine personopplysninger

Du kan be oss om å slette all informasjon vi har om deg. Send en e-post til vår databeskyttelsesansvarlige på dataprivacy@convatec.com for å be om sletting av dataene dine.

Noen ganger må vi kanskje avslå en forespørsel

Det vil være noen situasjoner der vi ikke kan imøtekomme forespørselen din, for eksempel hvis du ber oss om å slette dataene dine der Convatec er juridisk forpliktet til å holde oversikt over den transaksjonen for å overholde loven.
Vi kan også avslå å innvilge en forespørsel som vil undergrave vår legitime bruk av data for antisvindel- og sikkerhetsformål. Andre grunner til at forespørselen din kan bli avslått, er hvis den setter andres personvern i fare, eller anses av Convatec for å være useriøs, plagsom eller ekstremt upraktisk.

Spesielle omstendigheter

Merknad om barns personvern

Convatec markedsfører aldri bevisst mot barn. Noen av våre produkter og tjenester kan imidlertid brukes av barn.
I alle tilfeller der vi har samlet inn data fra barn i alderen 13-16 år, vil de bli gitt de samme rettighetene som en voksen, inkludert retten til å få tilgang til, oppdatere og motsette seg behandlingen av personopplysningene sine. De har også rett til å be om at deres personopplysninger slettes.
For barn under 13 år vil vi be om samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, med mindre den nettbaserte tjenesten vi tilbyr er en forebyggende tjeneste eller rådgivningstjeneste.

Hvordan kontakte Convatec angående dine opplysninger

Hvis du har spørsmål, kommentarer, forespørsler eller klager om vår personvernerklæring, eller ønsker å be om tilgang til eller endre dataene dine, kan du kontakte Convatec Data Protection Officer (DPO) ved å sende dataprivacy@convatec.com.

Hva er et personvernombud?

For å beskytte dataene dine mer effektivt, har Convatec utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO) for gruppen, som har ansvar for å beskytte dataene dine og holde deg informert og oppdatert.
Vår DPO sikrer at denne personvernerklæringen er tydelig og lett å forstå, slik at du kan holde deg fullstendig informert om forholdet mellom deg, oss og dine personopplysninger. Vår DPO er Convatecs representant angående dataene dine, så de er ansvarlige for å svare på spørsmål om denne personvernerklæringen - eller hvis du vil utøve noen av dine rettigheter som oppført på denne siden.

Hvordan kontakte Convatecs personvernombud per post

Hvis du foretrekker å ikke bruke e-post, vennligst send din henvendelse til følgende adresse:

Convatec Group Data Protection Officer
Floor 7
20 Eastborne Terrace
Paddington
London
W2 6LG
United Kingdom

Endringer i denne personvernerklæringen
Vi vil revidere denne erklæringen fra tid til annen ved å oppdatere denne siden slik at vi kan forbedre opplevelsen vi tilbyr. Hvis vi gjør endringer i hvordan vi bruker eller deler personopplysningene dine, gir vi deg beskjed via e-post og/eller et varsel på nettstedet vårt.