Sårbehandling

Produkter

Small amount of exuding wounds

Se alt

Brannskader

Se alt

En brannskade er forårsaket av et traume der huden har vært utsatts for varme, stråling, elektrisitet, gass eller andre kjemiske stoffer slik at vevsskade har oppstått. Brannskader kan klassifiseres etter skadens dybde i de ulika hudlagene, og bør vurderes klinisk så snart som mulig etter traumet. Brannskadens dybde er viktig for valget av bandasje og evt. kirurgisk behandling. Brannskader kan klassifiseras som overflatiske brannskader, delhudsbrannskader og fullhudsbrannskader.ConvaTec kan tilby produkter til behandling av brannskader, og målet med behandling av brannskader er å forhindre infeksjon, redusere smerte, fremme effektiv sårtilheling, minimere arrdannelse og psykologiske trauma, og gjenopprette eller erstatte skadet hud.

Fotsår hos diabetikere

Se alt

Fotsår er en relativt vanlig komplikasjon til diabetes melitus. Et sår kan oppstå dersom huden på foten skades, og på grunn av komplikasjoner til diabetes kan de ha vanskelig for å tilhele. Fotsår hos diabetikere krever grundig behandling og ConvaTec kan tilby produkter som kan bidra positivt i behandlingen av disse sårene.

Bensår

Se alt

Et bensår er en skade i vevet på benet eller på foten. Bensår forårsakes av dårlig fungerende blodgjennomstrømning gennom benet på grunn av skadde blodkar eller underliggende sykdommer som hindrer en effektiv blodgjennomstrømning. ConvaTec kan tilby produkter som kan bidra positivt i behandlingen av disse sårene.

Trykksår kategori I & II

Se alt

Kategori l: Intakt hud som ikke blekner ved trykk i et lokalt område, vanligvis hudområder hvor ben/knokler ligger tett oppunder huden.

Kategori ll: Overflatisk hudskade som kan se ut som et grunt,åpent sår med en rød/rosa sårflate. Blemmer, spekker eller avskavning av huden er vanlig forekommende.

Trykksår kategori III & IV

Se alt

Kategori lll: Fullhudsskade som ikke har penetrert underliggende fascie. Subcutant fett kan væra synlig, men benvev, sener og muskler er ikke eksponert. Fibrinbelegg og nekrose er vanlig, og abscesser og fistler kan forekomme.

Kategori lV: Fullhudsskade med dyp sårhule hvor benvev, sener og muskler kan væra eksponert. I såret ses ofte fibrinbelegg og nekrose. Også abscesser og fistler kan forekomme.

Sekundærhelende kirurgiske sår

Se alt

Sekundærhelnde kirurgiske sår er sår som får ligge åpne at granulasjonsvev skal fylle ut den kirurgisk anlagte sårhulen på en naturlig måte.

Primærhelende kirurgiske sår

Se alt

Ved primærhelende kirurgiske incisjoner legges sårkantene inntil hverandre med suturer, agraffer, vevslim eller suturteip.

Hudflenger

Se alt

Traumatic wound occurring on the extremities of older adults as a result of friction alone or shearing and friction forces.

Low to Non exuding Wounds

Se alt