Sårbehandling

Produkter

Debridering

Se alt

Fjerning av død, skadet eller infisert vev som kan forhindre tilhelingen av et sår

Håndtering av sårsekret

Se alt

Håndtering av sekret fra såret

Infeksjonsbehandling

Se alt

Håndtere antall bakterier i såret

Håndtering av luktproblematikk

Se alt

Håndtering av sår med luktproblematikk

NPWT

Se alt