En urostomioperasjon vil gjøre det mulig å lede urin ut av kroppen gjennom en stomi etter at den skadde eller syke delen av urinveiene dine er fjernet.1

Urinen vil renne ut gjennom urostomien etter hvert som den blir produsert. Det er derfor nødvendig med et oppsamlende posesystem. Alle urostomiposer har en tappekran slik at du kan tømme posen flere ganger i løpet av dagen.

Ileumblære

En ileumblære er en vanlig type urostomi. Ileumblære er den vanligste løsningen dersom hele urinblæren fjernes grunnet sykdom eller skade.

Ved denne operasjonen blir en del av tynntarmen benyttet til å lage en ny "urinblære". Dette danner en ny beholder til urinen eller en “blære”. De to urinlederne som leder urin fra nyrene blir festet til denne nye blæren, og den åpne enden av den nye blæren blir ført ut gjennom bukveggen, slik at den danner en stomi.1

Ureterostomi

Ved en ureterostomi blir én eller begge urinledere fra nyrene lagt gjennom bukveggen slik at den danner en stomi.1

Dette er et svært sjeldent inngrep. Denne typen operasjoner blir oftest brukt som en midlertidig løsning hos barn, og det er sjelden at en slik stomi blir permanent.1