Akkurat som de fleste andre som forbereder seg til en stomioperasjon, lurer du sikkert på hva du kan forvente.

Det er helt normalt å lure på hvordan livet vil forandre seg i de kommende uker etter operasjonen og videre fremover. Vi er her for å hjelpe deg.

Det helsepersonellet du har kontakt med er best kvalifisert til å besvare alle spørsmål du måtte ha og få deg tilbake til det livet som du setter så stor pris på. Nedenfor kan du se hvilke roller de spiller når du skal restituere deg og noen spørsmål du kan stille når du møter dem.

KIRURGEN ER LEDEREN FOR TEAMET

Når du møter kirurgen før operasjonen, vil han eller hun drøfte hvilken type stomi som er best for deg. Dette er avhengig av hvilke type operasjon du trenger. Han eller hun vil også drøfte med deg hvorvidt stomien vil bli midlertidig eller permanent. Under dette besøket vil kirurgen også gi deg navnet på en stomisykepleier.

STOMISYKEPLEIEREN DIN ER DEN BESTE RESSURSPERSONEN DU HAR

En spesialisert stomisykepleier er din partner, veileder og lærer som stomioperert.Etter hvert som du tilpasser deg livet med stomi, vil stomisykepleieren være den du kan henvende deg til og få hjelp.

Hvis du kan treffe en sykepleier før operasjonen, vil han eller hun hjelpe deg med forberedelsene til operasjonen og tilpasningen til livet med stomi. Ved dette besøket før operasjonen vil sykepleieren få greie på mest mulig om din individuelle livsstil og dine behov. På grunnlag av denne drøftingen vil sykepleieren og kirurgen anbefale den beste plasseringen av stomien. Deretter, rett før operasjonen vil sykepleieren sette et merke på magen din slik at kirurgen kan se hvor stomien skal legges ut.

Hvis du ønsker å møte en som allerede har en stomi, kan sykepleieren hjelpe deg med å arrangere et møte.

Dersom en spesialisert stomi sykepleier ikke er tilgjengelig før operasjonen, kan du kontakte den lokale stomi støttegruppen [lenke til:www.norilco.noHer kan du få kontakt med andre personer som har erfaring med å leve med stomi. Her kan du søke den veiledningen du trenger.

VELG EN PASSENDE PLASSERING AV STOMIEN

Det første trinnet i den forebyggende pleien starter med å velge den beste plasseringen av stomien din. En dårlig plassert stomi kan gi problemer med å feste posesystemet og gi deg hudproblemer og lekkasjer.

Hvis tiden tillater det, er det viktig å diskutere plasseringen av stomien med kirurgen. Avhengig av din medisinske tilstand eller skade, kan dette skje enten på kirurgens kontor eller på sykehuset.

Her er noen viktige retningslinjer som bør følges:

 • Stomistedet bør være synlig og enkelt å nå frem til slik at du kan håndtere posesystemet på egen hånd.
 • Ideelt sett bør stomien ikke plasseres i nærheten av eller rundt hudfolder, arr eller benete fremspring slik at posesystemet kan festes flatt mot huden.
 • Plasseringen bør vurderes i sittende, stående og bøyde stilling.

ANDRE SPØRSMÅL DU KANSKJE VIL STILLE

Det kan være vanskelig og stressende å stå overfor en operasjon, og det er ikke sikkert at du husker alle spørsmålene du hadde ved besøkene før operasjonen. Å skrive ned en liste med spørsmålene og ta med denne listen til disse avtalene kan hjelpe deg til å sikre at alle dine bekymringer blir tatt opp.

Hvis mulig er det også lurt å ta med en god venn eller et familiemedlem til disse møtene slik at det blir tatt notater og du har noen som kan støtte deg.

Her er noen vanlige spørsmål fra personer som står foran en stomioperasjon:

 • Beskriv stomien for meg (høyde, plassering, størrelse, utseende). Hva kan/bør jeg forvente?
 • Vil stomien bli midlertidig eller permanent?
 • Hvordan virker stomien?
 • Vil stomien være synlig under klærne?
 • Hvordan ser en pose ut (størrelse, typer, farger, utseende)?
 • Hvordan skifter jeg posen?
 • Vil posen lekke?
 • Hvor får jeg tak i utstyr?
 • Hvor mye koster det?
 • Vil jeg bli nødt til å endre kostholdet?
 • Når kan jeg begynne å jobbe igjen?
 • Vil jeg kunne gå ut med familie og venner?
 • Hvordan vil stomien påvirke seksuallivet mitt?
 • Vil jeg kunne reise?
 • Hvor kan jeg få ekstra hjelp og støtte?
 • Trenger jeg ekstra pleie når jeg kommer hjem fra sykehuset?
 • Vil sykeforsikringen min kreve en bekreftelse?
 • Vil operasjonen medføre kostnader for meg? Hvor mye av kostnadene må jeg betale fra egen lomme?
 • Hva koster stomiutstyret?