En Colostomi blir laget av enden på tykktarmen for å avlede avføring fra fordøyelsessystemet. Etter at du har gjennomgått denne operasjonen, vil avføringen ledes ut gjennom stomien som er plassert på magen.

Plasseringen av Colostomien avgjøres av hvor den skadde delen av tykktarmen er. Bildene nedenfor viser de ulike områdene hvor en Colostomi kan plasseres. Avhengig av plasseringen og årsaken til stomien kan den være permanent eller midlertidig.1, 2  

Oppadstigende Colostomi

 • I den oppadstigende tykktarmen (den loddrette delen, på din høyre side)
 • Uvanlig type Colostomi
 • Avføringen er flytende eller delvis flytende og er svært irriterende for huden2,3

Tverrgående Colostomi

 • I den tverrgående tykktarmen (den vannrette delen, på tvers av magen)
 • Avføringen er flytende eller delvis flytende
 • Blir vanligvis konstruert som en bøyle (loop)
 • Vanligvis midlertidig1 ,2 , 3

Nedadstigende Colostomi

 • I den nedadstigende tykktarmen (den nedadstigende loddrette delen, på din venstre side)
 • En vanligere type Colostomi
 • Avføringen er delvis flytende eller formet fordi det absorberes mer vann enn i den oppadstigende og tverrgående tykktarmen12, 3

Sigmoideostomi

 • I den nederste, venstre delen av tykktarmen, rett før endetarmen
 • Avføringen er fast og formet. Mye væske er absorbert i de forutgående delene av tykktarmen1,2,3