OPERASJONEN KAN FORBEDRE LIVSKVALITETEN DIN

Avhengig av hva som er nødvendig for deg, vil legene under operasjonen fjerne urinblæren (urostomi), deler av tynntarmen (ileostomi) eller tykktarmen (Colostomi) som er så skadet at den ikke kan tilheles på egenhånd.

Under inngrepet vil kirurgen lage en stomi, en åpning, på magen din slik at urin eller avføring kan komme ut av kroppen. I de fleste tilfeller vil stomien forbedre den generelle helsetilstanden din slik at du kan komme tilbake og leve et fullverdig liv.

HVA ER EN STOMI?

Når du gjennomgår en stomioperasjon, blir det konstruert en åpning på din mage. Dette kalles en stomi.

Stomien er en alternativ måte for kroppen til å kvitte seg med urin eller avføring. Stomiens plassering avhenger av hvilken type operasjon du trenger.1

Det er mange årsaker til å få en stomi, for eksempel:²

 • Kreft i tykktarm, endetarm eller urinblære
 • Inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt
 • Arvelig sykdom som familiær adenomatøs polypose (en type  kolorektalkreft som går igjen i visse familier)
 • Medfødte misdannelser
 • Skader i mage- og tarmområdet
 • Ryggmargsbrokk eller andre medfødte tilstander
 • Obstruksjon av urinledere

Avhengig av sykdommen eller skaden, kan en stomi være midlertidig (for senere å gjenopprette normal funksjon ) eller permanent.2 Legen din vil fortelle deg om stomien din vil bli midlertidig eller permanent.

DET ER 3 HOVEDTYPER AV STOMIOPERASJONER

Dersom du får en Colostomi eller en ileostomi, vil du miste kontroll over avføringen. Dersom du får en urostomi, vil du ikke ha kontroll over vannlatingen. Urin eller avføring vil bli samlet opp i et diskret posesystem som er festet til magen. Ulike posesystemer er tilgjengelige til mange ulike behov.

Det er svært viktig med stell av stomien, og å benytte et godt tilpasset posesystem. Velg type operasjon ovenfor for å få vite mer om:

 • Hva du kan forvente deg og hvordan du skal pleie stomien
 • Hvordan takle at urin eller avføring kommer ut gjennom stomien
 • Hvordan ta vare på huden omkring stomien for å hindre hudirritasjon og komplikasjoner
 • Hvordan posesystemet du har valgt passer inn i ditt dagligliv