Trykksår kategori I & II

Kategori l: Intakt hud som ikke blekner ved trykk i et lokalt område, vanligvis hudområder hvor ben/knokler ligger tett oppunder huden.

Kategori ll: Overflatisk hudskade som kan se ut som et grunt,åpent sår med en rød/rosa sårflate. Blemmer, spekker eller avskavning av huden er vanlig forekommende.