Trykksår kategori III & IV

Kategori lll: Fullhudsskade som ikke har penetrert underliggende fascie. Subcutant fett kan væra synlig, men benvev, sener og muskler er ikke eksponert. Fibrinbelegg og nekrose er vanlig, og abscesser og fistler kan forekomme.

Kategori lV: Fullhudsskade med dyp sårhule hvor benvev, sener og muskler kan væra eksponert. I såret ses ofte fibrinbelegg og nekrose. Også abscesser og fistler kan forekomme.