Hydrofiber® Teknologi

Unik teknologi som består av 100% natrium carboxymetylcellulose-fibre som absorberer og binder inne væske og bakterier ved å danne en sammenhengende gel.