Brannskader

En brannskade er forårsaket av et traume der huden har vært utsatts for varme, stråling, elektrisitet, gass eller andre kjemiske stoffer slik at vevsskade har oppstått. Brannskader kan klassifiseres etter skadens dybde i de ulika hudlagene, og bør vurderes klinisk så snart som mulig etter traumet. Brannskadens dybde er viktig for valget av bandasje og evt. kirurgisk behandling. Brannskader kan klassifiseras som overflatiske brannskader, delhudsbrannskader og fullhudsbrannskader.ConvaTec kan tilby produkter til behandling av brannskader, og målet med behandling av brannskader er å forhindre infeksjon, redusere smerte, fremme effektiv sårtilheling, minimere arrdannelse og psykologiske trauma, og gjenopprette eller erstatte skadet hud.