Bensår

Et bensår er en skade i vevet på benet eller på foten. Bensår forårsakes av dårlig fungerende blodgjennomstrømning gennom benet på grunn av skadde blodkar eller underliggende sykdommer som hindrer en effektiv blodgjennomstrømning. ConvaTec kan tilby produkter som kan bidra positivt i behandlingen av disse sårene.