Postoperativ bandasje

Spesielt utviklet bandasje for postoperativ bandasjering av kirurgiske incisjoner