Sekundærhelende kirurgiske sår

Sekundærhelnde kirurgiske sår er sår som får ligge åpne at granulasjonsvev skal fylle ut den kirurgisk anlagte sårhulen på en naturlig måte.