AQUACEL® Ag Foam bandasje AQUACEL® Ag Foam bandasje AQUACEL® Ag Foam bandasje
Vis stor

AQUACEL® Ag Foam bandasje

AQUACEL® Ag Foam med de samme egenskapene som er beskrevet for Aquacel Foam bandasjene, samt sølvioner som gir en bred antimikrobiell effekt og som slipper sølvet etter behov

ANVISNINGER FOR BRUK:

 • Ikke bruk produktet hvis emballasjen er skadet eller åpen før bruk, og kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
 • Rens sårområdet med et egnet sårrensemiddel og tørk den omkringliggende huden før bandasjen legges på.
 • Klargjøring og applisering av bandasje:
  • Velg en bandasjestørrelse og -form hvor den absorberende puten i midten (området innenfor det selvklebende vinduet) er 1 cm større enn sårområdet.
  • Ta bandasjen ut av den sterile pakken. Unngå om relevant å berøre sårkontaktflaten og den selvklebende flaten. Fjern avtrekkspapiret hvis du bruker den selvklebende bandasjen.
  • Bandasjen kan kuttes til egnet form.
  • Hold bandasjen over såret og still inn midten på bandasjen mot midten på såret. Legg puten direkte over såret. For den selvklebende bandasjen glatter du ut den selvklebende kanten.
  • Sørg for at bandasjen ikke strekkes ved påføring. Glatt ut den selvklebende kanten for selvklebende bandasje. Sørg for at leddene er tilstrekkelig bøyd for å tillate pasientbevegelse.
  • Det skal brukes en egnet støttebandasje eller tape til å holde bandasjen på plass hvis bandasjen ikke har en selvklebende kant, eller hvis den selvklebende bandasjen er kuttet.
  • På steder der det er vanskelig å legge på bandasje, for eksempel på hælen eller korsbenet, kan de spesielt formede selvklebende bandasjene brukes.
  • Kast eventuell ubrukt del av produktet etter at såret er dekket.
 • Fjerning av bandasjen:
  • Bandasjen skal skiftes når det er klinisk indisert (f.eks. lekkasje, blødning, økt smerte). Maksimal anbefalt brukstid er opptil sju dager.
  • Såret skal renses med passende intervaller.
  • For å fjerne bandasjen trykker du varsomt ned på huden og løfter forsiktig ett hjørne av bandasjen. Fortsett til alle kantene er løsnet. Løft bandasjen forsiktig av og kast den i henhold til lokale kliniske protokoller.

OPPBEVARING:

Oppbevares ved romtemperatur (10–25°C). Skal holdes tørr. Skal beskyttes mot lys.

https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Dette er sammendraget av Safety and Clinical Performance (SSCP) [sikkerhet og klinisk ytelse] etter lanseringen av European Database on Medical Devices/ EUDAMED [europeisk database om medisinsk utstyr] Hvis det er behov for mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med ConvaTec Professional Services eller besøk oss på nett på www.convatec.com.

Laget i UK

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ indikerer et varemerke tilhørende ConvaTec Inc. Aquacel, Aquacel-logoen og Hydrofiber er registrerte varemerker

ConvaTec kode
420805
Norsk Varenr
842670
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
8 x 8cm
Antall/pk
10 stk./pk.
ConvaTec kode
420681
Norsk Varenr
939607
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
10 x 10 cm
Antall/pk
10 stk./pk.
ConvaTec kode
460627
Norsk Varenr
934672
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
12.5 x 12.5cm
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
420628
Norsk Varenr
878831
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
17,5х17,5 см
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
420629
Norsk Varenr
937992
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
21 x 21cm
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
420807
Norsk Varenr
926621
Beskrivelse
med klebekant
Størrelse
23х30 см
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
420647
Norsk Varenr
830299
Beskrivelse
Hælbandasje med klebekant
Størrelse
19.8 x 14cm
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
420648
Norsk Varenr
852138
Beskrivelse
Sacrum bandasje med klebekant
Størrelse
20X16.9cm
Antall/pk
5 stk./pk.
ConvaTec kode
420639
Norsk Varenr
859126
Beskrivelse
uten kleber
Størrelse
5 x 5cm
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
420642
Norsk Varenr
858427
Beskrivelse
uten klebekant
Størrelse
10 x 10 cm
Antall/pk
10 per box

AQUACEL® Ag Foam bandasjene består av absorberende polyurethanskum og sårkontaktlag av AQUACEL® (Hydrofiber® teknologi). AQUACEL® Ag Foam bandasje absorberer og binder sårvæske og bakterier i bandasjen. Sårkontaktlaget av AQUACEL® danner i kontaktmed sårvæske en myk og sammenhengende gel, som former seg etter sårets konturer og opprettholder et fuktig miljø, som fremmer sårtilhelingen. Dette bidrar til at bandasjeskift
gjøres uten å skade nydannet vev. AQUACEL® Foam bandasje er semipermeabel og tillater fordampning (MVTR) av væske.
Bandasjens ytre filmlag er vanntett og utgjør en barriere mot bakterier og virus, samt sølvioner som gir
en bred antimikrobiell effekt og som slipper sølvet etter behov.

Vennligst se informasjonen inne i pakken for fullstendig bruksanvisning.