Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje Aquacel® Ag+ Extra bandasje
Vis stor

Aquacel® Ag+ Extra bandasje

AQUACEL® Ag+ Extra bandasje er en antimikrobiell primærbandasje som kan brukes ved behandling av infiserte sår, eller sår med risiko for infeksjon. Bandasjen er laget med tanke på å håndtere tre vanlige utfordringer ved sårtilheling - sårvæske, infeksjon og biofilm. AQUACEL® Ag+ Extra bandasje består av veldokumentert Hydrofiber® teknologi og Ag+ teknologi - en unik sammensetning av sølv og komponenter som har nedbrytende effekt på biofilm.1 AQUACEL® Ag+ bandasje finnes som AQUACEL® Ag+ Extra bandasje og AQUACEL® Ag+ Extra Sårfyller (bånd).

AQUACEL® Ag+ Extra bandasje består av to lag av Hydrofiber® teknologi som veves i hverandre og med innsydde forsterkende tråder. Den økte mengden materiale og de forsterkende trådene gjør bandasjen 50% mer absorberende og 9 ganger sterkere enn standardversjonen av AQUACEL® Ag bandasje.2* 

AQUACEL® Ag+ bånd er også forsterket med innsydde forsterkende tråder.

*Som vist in vitro

BRUKSANVISNING

 • Rens sårområdet med et egnet sårrensemiddel før bandasjen legges på.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer skal overlappe huden rundt såret med minst 1 cm.
 • Ved bruk av Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer i dype sår skal såret bare fylles opp til 80% siden Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer vil ekspandere for å fylle sårrommet ved kontakt med sårvæske.
 • En sekundær bandasje er nødvendig for å holde Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer på plass, for eksempel:
  • En fuktighetsbevarende dekkbandasje slik som DuoDERM™ ekstra tynn for lett til moderat væskende sår
  • En sekundær dekkbandasje slik som Aquacel™ Foam eller ConvaMax™ for moderat til kraftig væskende sår
  • Se avsnittet FOR TØRRE SÅR under for tørre sår
 • Se pakningsvedleggene til de enkelte dekkbandasjene for fullstendig bruksanvisning.
 • Alle sår bør kontrolleres regelmessig. Fjern Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjene når det er klinisk indisert (f.eks. lekkasje, sterk blødning, økt smerte) eller etter maksimum syv dager.

FOR ANNENGRADS FORBRENNING:

 • Rens sårområdet med et egnet sårrensemiddel før bandasjen legges på.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer skal overlappe huden rundt brannsåret eller andre tilstøtende Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer med minst 5 cm.
 • Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer skal dekkes med en steril absorberende pute og festes med medisinsk tape eller en støttebandasje.
 • Fjern dekkbandasjen jevnlig og kontroller Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjene mens den forblir på plass på brannsåret.
 • Ved denne indikasjonen er festing til sårstedet av Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer en ønsket egenskap.
 • Etter hvert som brannsåret gjenepiteliserer, vil Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjene løsne eller kan enkelt fjernes.
 • For annengrads forbrenninger kan Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjen forbli på såret i opptil 14 dager eller til det er klinisk indisert. Hvis brannsåret er betent, kan det være nødvendig med hyppig kontroll.

FOR TØRRE SÅR

 • Forhåndsfukt Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjene ved å fukte med sterilt saltvann før bandasjering av såret. Geleringsegenskapene til Aquacel™ Ag+ EXTRA™-bandasjer vil bidra til å opprettholde et fuktig sår og redusere risikoen for maserasjon.
 • Dekk til bandasjen med en fuktighetsbevarende bandasje slik som DuoDERM™ ekstra tynn for å hindre at bandasjen tørker ut og fester seg på såret.
 • Hvis bandasjen er tørr når den skal fjernes, hydrerer du med sterilt saltvann før fjerning for å redusere risikoen for traume.

Oppbevares ved romtemperatur (10–25 °C / 50–77 °F). Skal holdes tørr.

https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Dette er sammendraget av Safety and Clinical Performance (SSCP) [sikkerhet og klinisk ytelse] etter lanseringen av European Database on Medical Devices / EUDAMED [europeisk database om medisinsk utstyr].

Hvis det er behov for mer informasjon eller veiledning, ta kontakt med ConvaTec Professional Services.

© 2022 ConvaTec Inc.

™ angir et varemerke tilhørende ConvaTec Inc

ConvaTec kode
413566
Norsk Varenr
929360
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
5 x 5cm
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
413567
Norsk Varenr
990122
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
10 x 10 cm
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
413568
Norsk Varenr
993335
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
15 x 15 cm
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
413569
Norsk Varenr
848844
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
20 x 30 cm
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
413581
Norsk Varenr
928602
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
4х10 см
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
413598
Norsk Varenr
923214
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
4х20 см
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
413599
Norsk Varenr
822461
Beskrivelse
Aquacel Ag+ Extra bandasje
Størrelse
4х30 см
Antall/pk
10 per box
ConvaTec kode
413570
Norsk Varenr
868850
Beskrivelse
Aquacel Ag+ sårfyller, med forsterkende fibre
Størrelse
1x45cm
Antall/pk
5 per box
ConvaTec kode
413571
Norsk Varenr
944788
Beskrivelse
Aquacel Ag+ sårfyller, med forsterkende fibre
Størrelse
2х45 см
Antall/pk
5 per box

AQUACEL® Ag+ bandasje inneholder to effektive teknologier som sammen håndterer tre vanlige utfordringer ved sårbehandling -  sårvæske, infeksjon og biofilm.

Ag+ teknologien er en unik teknologi med effekt på biofilm som:*1

 •   LØSER OPP og bryter ned biofilm og eksponerer bakterier3-5
 •   DREPER et bredt spekter av bakterier - inklusive antibiotikaresistente       bakterier - med sitt innhold av sølv*4-6
 •   FORHINDRER gjenoppbygging av biofilm.*4,5

Hydrofiber® teknologien bidrar til å skape et optimalt miljø for sårtilheling og sikrer at Ag+ teknologien fungerer.

 •   BINDER INNE sårvæske, bakterier og biofilm for å redusere riskikoen for smittespredning og forhindre maceration*7-12
 •   FORMER SEG etter såroverflatens konturer for å opprettholde en optimal fuktighetsbalanse og eliminere rommet der bakterier og biofilm kan vokse*13-15
 •   REAGERER på sårmiljøet ved å danne en sammanhengende gel, hvilket reduserer smerte ved bandasjeskift*16-18

AQUACEL® Ag+ ExtraTM bandasje kan brukes for å håndtere:

 •   sår hvor det er behov for en effektiv barriere mot bakterier  for å redusere risikoen for infeksjon
 •   sår som er infiserte eller hvor det finnes en høy risiko for infeksjon
 •   fotsår hos diabetikere, bensår (venøse bensår, arterielle sår og bensår av blandet etiologi) og trykksår (overflatiske eller fullhud)
 •   kirurgiske sår
 •   sår etter traume
 •   sår med en viss blødning, f.eks. sår som har blitt debridert mekanisk eller kirurgisk
 •   væskende cancersår f.eks. kutan tumor, karcinom, kutane metastaser, Kaposis sarkom og angiosarkom
 •   sår hvor bakterier mistenkes å være årsak til forlengelse i sårtilhelingen

For sår med kavitet anbefales AQUACEL® Ag+ Sårfyller (bånd). 

*Som vist in vitro

Referanser

1. Composition comprising antimicrobial metal ions and a quaternary cationic surfactant. Scientific Background Report. WO 2012136968 A1, 2012, Data on file, ConvaTec Inc.

2. Assessment of the in vitro Physical Properties of AQUACEL EXTRA, AQUACEL® Ag EXTRA™ and AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressings. Scientific background report. WHRIA3817 TA297, 2013, Data on File, ConvaTec Inc.

3. Physical Disruption of Biofilm by AQUACEL® Ag+ Wound Dressing. Scientific Background Report. WHRI3850 MA232, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

4. Antimicrobial activity and prevention of biofilm reformation by AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressing. Scientific Background Report. WHRI3857 MA236, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

5. Antimicrobial activity against CA-MRSA and prevention of biofilm reformation by AQUACEL® Ag+ EXTRA™ dressing. Scientific Background Report. WHRI3875 MA239, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

6. Bowler PG, Welsby S, Towers V, Booth V, Hogarth A, Rowlands V, Joseph A, et al, 2012. Multidrug-resistant organisms, wounds and topical antimicrobial protection. Int Wound J. 9: 387-396.  

7. Newman GR, Walker M, Hobot JA, Bowler PG, 2006. Visualisation of bacterial sequestration and bacterial activity within hydrating Hydrober® wound dressings. Biomaterials; 27:1129-1139.

8. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG, 2003. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL®) and alginate dressing. Biomaterials; 24: 883-890.

9. Bowler PG, Jones SA, Davies BJ, Coyle E, 1999. Infection control properties of some wound dressings. J. Wound Care; 8: 499-502.

10. Walker M, Bowler PG, Cochrane CA, 2007. In vitro studies to show sequestration of matrix metalloproteinases by silver-containing wound care products. Ostomy/Wound Management. 2007; 53: 18-25.

11. Walker M and Parsons D, 2010. Hydrofiber Technology: its role in exudate management. Wounds UK; 6: 31-38.

12. Parsons D, Bowler PG, Myles V, Jones SA, 2005. Silver antimicrobial dressings in wound management: A comparison of antibacterial, physical and chemical characteristics. WOUNDS;17: 222-232.

13. Jones SA, Bowler PG, Walker M, 2005. Antimicrobial activity of silver-containing dressings is influenced by dressing conformability with a wound surface. WOUNDS; 17: 263-270.

14. Bowler P, Jones S, Towers V, Booth R, Parsons D, Walker M, 2010. Dressing conformability and silver-containing wound dressings. Wounds UK; 6: 14-20.

15. Walker M, Jones S, Parsons D, Booth R, Cochrane C, Bowler P, 2011. Evaluation of low-adherent antimicrobial dressings. Wounds UK; 7: 32-45.

16. Barnea Y, Armir A, Leshem D, Zaretski A, Weiss J, Shafir R, et al, 2004. Clinical comparative study of Aquacel and paraffin gauze dressing for split-skin donor site treatment. Ann Plast Surg; 53: 132-136.

17. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin-Yehudain J, 2004. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters; 17: 201-207.

18. Brunner U, Eberlein T, 2000. Experiences with hydrofibres in the moist treatment of chronic wounds, in particular of diabetic foot. VASA; 29: 253-257.