Hva nå?

Din stomioperasjon er over, og du har kommet hjem. For mange kan operasjonen være begynnelsen på et bedre liv.Men det krever fortsatt en tilpasning til livet med en stomi – både fysisk og mentalt.

Selv om stomioperasjonen er over, kan du fremdeles ha mange spørsmål og bekymringer – særlig i de første 12 ukene av livet med en stomi. Du kan føle deg nervøs, forvirret eller sint. Du kan være opprømt over friheten, forbedret helse og nye aktiviteter du kan ha glede av etter at du er restituert etter operasjonen. Eller du kan ha blandede følelser. Alle disse reaksjonene er helt normale.

Du er ikke alene. Stomisykepleieren din og helsepersonellet er der for å hjelpe deg hele veien. Det er vi også.

DIN “NYE” NORMALTILSTAND

I løpet av de første månedene etter en stomi operasjon er det viktig å erkjenne at du og dine nærmeste skal gjennomgå en viktig tilpasningsperiode.Å ha en stomi betyr at du må tilpasse deg til en ny “normal” levemåte.

Enten du har en Colostomi, en ileostomi eller en urostomi, vil du bli nødt til å lære hvordan du skal håndtere det faktum at kroppens avfallsstoffer skal ut gjennom en stomi og samtidig hvordan du skal pleie huden rundt stomien.

I de første 6 til 8 ukene vil stomien din etter all sannsynlighet krympe i størrelse. Regelmessig måling av stomien sikrer at du bruker et godt tilpasset posesystem i riktig størrelse. Dette vil øke selvtilliten og redusere ubehaget.

Over tid vil du venne deg til din nye livsstil etterhvert som stomipleien bare blir en ny del i dine daglige rutiner. Under denne innledende tilpasningsperioden skal du imidlertid huske på å holde tett kontakt med stomisykepleieren din. Løsningene på et problem eller et hinder er vanligvis bare en telefonsamtale unna.