En hudplate fester til din peristomale hud (huden rundt stomien), beskytter huden mot stomiinnhold og fester posen til kroppen.

I et to-dels system er hudplaten adskilt fra posen; i et en-delt system sitter de sammen.

Hudplater omfatter:

  • Normal brukstid: Best for Colostomi.
  • Forlenget brukstid: Utviklet for å gi bedre beskyttelse mot stomiinnhold for personer som har ileostomi eller urostomi fordi stomiinholdet kan forårsake hudirritasjon.

Det er forskjellige typer åpninger i hudplater:

  • Oppklippbar: Kan klippes til for å passe til din unike stomi.
  • Ferdigstanset: Tilgjengelig i en rekke størrelser for å passe til stomien, uten videre tilpasning.
  • Formbar: Ved å forme den rundt stomien danner denne hudplaten en tett tilpasning som gir bedre beskyttelse mot lekkasje enn tradisjonelle hudplater.

ConvaTec hudplater leveres i følgende utvalg:

  • Stomahesive® teknologi for normal brukstid.
  • Durahesive® teknologifor forlenget bruksid.
  • ConvaTec Moldable Technology™ hudplater for en individuell tilpasning.
  • Modifiserte versjoner av Stomahesive® og Durahesive® teknologier finner du på våre en-dels produkter. Disse modifiserte platene gir beskyttelse av huden, men er utviklet for hyppigere skifte av posesystemet.

En-dels posesystemer

To-dels posesystemer