Velkommen til me+™ recovery - et opptreningsprogram for deg med stomi.

me+ recovery

Video: Leila Söderholm introduserer modulene

Introduksjon til Modulene:

me+ recovery har fokus på rehabilitering etter gjennomgått bukoperasjon.

Programmet bygger på enkle og skånsomme øvelser med fokus på å få deg tilbake i form, med overskudd og økt selvfølelse som et resultat. Programmet er inndelt i tre faser: Grønn, Blå og Lilla, basert på ulike nivå i opptreningsfasen. Du har tilgang til alle videoene med øvelser fra de ulike fasene.

Ønsker du treningsboken med alle 3 faser i programmet, i en og samme bok?  Ved å melde deg inn i vår kundeklubb me+, vil du få tilsendt hele programmet med de samme øvelsene og forklaringer samlet i en egen treningsbok. Send oss en epost til convatec.kundeservice@convatec.com

Det er viktig at du rådfører deg med din stomiterapeut, fysioterapeut eller kirurg før du begynner med programmet. Dersom dine sår ikke har grodd ordentlig eller du har en infeksjon må du ikke starte med programmet.

Grønn Fase 1: Grunnleggende.

Du skal kunne starte med enkle opptreningsøvelser 3-7 dager etter operasjonen eller så snart du kjenner deg klar for å komme i gang.
Du kan begynne på sykehuset og fortsette hjemme. Denne fasen er også egnet dersom du aldri før har gjort øvelser for å styrke din kjernemuskulatur, og ble operert for mange år siden.

Blå Fase 2: Fremgang.

Disse øvelsene bygger videre på øvelsene i den grønne fasen. Du bør ha holdt på noen uker i den grønne fasen og kjenne deg trygg på øvelsene før du går videre. Disse vil være litt mer krevende men fortsatt skånsomme. Dersom du synes det er vanskelig å komme deg ned på gulvet, velger du sittende eller stående øvelser. Du kan også gjøre øvelsene i sengen.

Lilla Fase 3: I form.

Disse øvelsene tar deg enda litt videre og er litt mer utfordrende. Du skal ha holdt på noen uker i Blå fase 2 og kjenne deg trygg på de øvelsene før du går videre. Denne fasen vil være aktuell først noe måneder etter din operasjon.