To-delsprodukter

To-delsprodukter

Posen og hudbeskyttelsesplaten er to separate deler som kobles sammen med hverandre ved hjelp av en koblingsring.