Hjelpemidler

Informasjon om pasientstøtte

Fra kliniske plansjer til nyttige bilder, ConvaTec's me+™ hjelpemidler for helsepersonell vil hjelpe deg til å hjelpe dine pasienter som lever med en stomi. ConvaTec har som mål å gi deg støtte i ditt arbeid med å yte optimal pleie og omsorg til dine stomipasienter. ConvaTec er tilgjengelig for ytterligere spørsmål via e-post på convatec.kundeservice@convatec.com,  eller på telefon 21 09 67 90