Covid-19 – informasjon fra ConvaTec

ConvaTec

Coronavirus bilde

Kjære kunder

Vi følger nøye med på utviklingen av utbruddet av covid-19/coronavirus. På nåværende tidspunkt forventer vi ikke at utbruddet av viruset vil ha særlig innvirkning på vår leveringsevne. Vi vil fortløpende informere våre kunder dersom situasjonen skulle endre seg. Våre ansatte jobber i denne perioden hjemmefra, men du kan nå oss som vanlig på telefon 21 09 67 90 eller ved å sende e-post til vår kundeservice: convatec.kundeservice@convatec.com

Med hilsen
ConvaTec Norge

Vi stiller oss bak helsedirektoratet sin oppfordring. Tilgangen til medisinsk forbruksmateriell vil være tilstrekkelig såfremt normalt forbruk opprettholdes. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å bestille som de ellers ville ha gjort.