Intra-abdominal trykkmonitorering

IAP monitorering

WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome) anbefaler at pasienter bør screenes for risikofaktorer for IAH/ACS ved ankomst til intensivavdelingen og dersom ny eller progressiv organsvikt oppstår. WSACS har utarbeidet konsensusdefinisjoner og deler sin kunnskap om diagnose, håndtering og behandling av IAH og ASC. http://archive.wsacs.org/consensus.php

Ved å benytte protokollene basert på retningslinjene fra World Society on Abdominal Compartment Syndrome (WSACS), kan legene overvåke IAP hos risikoutsatte pasienter og iverksette tiltak for å forbedre behandlingen av pasienten.1, 2, 3

Behandling av pasienter etter en algoritme som inkluderer både operative og ikke-operative tiltak har vist seg å øke pasientoverlevelsen og redusere lengden på oppholdet både på intensivavdelingen og sykehuset.4

 Den farlige utviklingen av intra-abdominal hypertensjon

Pasienter som blir gjenopplivet, særlig i tilfeller med systemisk inflammasjon, vil "lekke" intravaskulær væske til vevet. Store mengder av denne væsken kan samles opp i buken, som både frittflytende væske og interstitielt ødem. Etter hvert som denne væsken akkumuleres, starter trykket i buken å stige5. Når det intra-abdominale trykket (IAP) overstiger 12 mmHg blir det definert som intra-abdominal hypertensjon (IAH)1, et syndrom funnet i så mange som 30–50 % av alle kritisk syke pasienter5, 6*.IAH som ikke blir oppdaget kan føre til organsvik, abdominalt kompartmentsyndrom og død.

IAH kan uheldigvis ikke identifiseres gjennom fysiske undersøkelser7. og riktig diagnostisering og håndtering av IAH krever derfor screening av alle pasienter som er utsatt for risiko for IAH gjennom overvåkning. En vanlig metode for å måle IAP er via transduksjon av trykket gjennom blæren med et Foley-kateter.

Informasjonskapsler  trengs for å få denne websiden til å fungere optimalt. De hjelper oss til å forstå hvordan du bruker websiden, og forbedrer opplevelsen både for deg og andre. Informasjonskapslene på denne websiden brukes kun for trafikkmåling og optimalisering av sidens innhold. Om du fortsetter å surfe på denne websiden godkjenner du bruken av informasjonskapsler. For mer informasjon om hvordan du tar bort informasjonskapslene følg instruksjonene hvordan blokkere og unngå informasjonskapsler.

Lær mer om  vår cookie policy.