Hvordan blokkere og unngå informasjonskapsler

Internet Explorer:

Gå til verktøymenyen i nettleseren din og velg internettalternativ > Personvern > Avansert
1.Klikk på Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler
2.Spesifiser hvordan du vil at Internet Explorer håndterer informasjonskapsler fra førsteparts internettsider og tredjeparts internettsider (en annen internettside enn den du nå ser)
3.For å alltid tillate at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, klikk Godta
4.For å aldri tillate at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, klikk Blokkér
5.For å bli spurt om du vil eller ikke vil tillate at en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din, klikk Spør først
6.For å tillate at øktsinformasjonskapsler (informasjonskapsler som vil slettes fra datamaskinen når du stenger Internet Explorer) lagres på datamaskinen, klikk Tillat alltid sesjonsinformasjonskapsler

Safari:

1.Velg Safari –> Preferanser
2.Klikk på Sikkerhet-knappen på verktøyslinjen
3.Safari viser preferanseinnstillingene
4.Velg hvordan du skal godkjenne informasjonskapsler via disse radioknapp-valgene:

 • Never: Block cookies entirely.
 • Always: Accept all cookies.
 • Only from Sites You Navigate To: The default option, which allows sites to work correctly without allowing a barrage of illicit cookies.

5.For å vise informasjonskapslene som for øyeblikket er i systemet ditt, klikk på Vis informasjonskapsler-knappen
6.Siden som brukte informasjonskapselen vil glemme all informasjon som er lagret i filen, noe som betyr at du kan bli nødt å løse ting manuelt, som å skrive inn et passord på siden som tidligere ble lest automatisk av informasjonskapselen
7.Klikk på Avslutt-knappen for å lagre endringene dine

Google Chrome:

 • •Trykk på skrunøkkel-ikonet på verktøylinjen i nettleseren
  •Velg Alternativer (Preferanser på Mac og Linux, instillinger på en Chromebook)
  •Trykk på Under deksel-tabulatoren
  •Trykk på Innholdsinstillinger i avsnittet om «Personvern»
  •Trykk på informasjonskapsel-tabulatoren i Innholdsinnstillingene som kommer opp:

Slette informasjonskapsler
1.Klikk Alle informasjonskapsler og sidedata for å åpne Informasjonskapsler og Annen datadialog
2.For å slette alle informasjonskapsler klikk Fjerne alle nederst i dialogen. For å slette en spesifikk informasjonskapsel, velg siden som leverte informasjonskapselen, deretter informasjonskapselen og klikk Fjerne

 

Blokkér informasjonskapsler som standard
1.Blokkér alle informasjonskapsler: Velg «Blokkér sider fra å lagre data». Tenk på at om du velger denne innstillingen vil du hindre de fleste sider som krever at du logger inn fra å fungere som de skal. Du vil se et ikon i adressefeltet når en informasjonskapsel har blitt blokkért
2.Blokkér kun tredjeparts informasjonskapsler: Velg «Ignorer unntak og blokkér tredjeparts informasjonskapsler fra å innstilles» fra avkrysningsruten. Selv om du har lagt til en side i Unntakslisten og har valgt å tillate informasjonskapsler derfra, vil ikke sidens tredjeparts informasjonskaplser godkjennes dersom denne avkrysningsruten er valgt

 

Tillat informasjonskapsler som standard
1.Forsikre deg om at «Tillat lokale datainnstillinger» er valgt for å tillate både førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler. Hvis du kun ønsker å tillate førsteparts informasjonskapsler, velg «Blokkér alle tredjeparts informasjonskapsler uten unntak» fra avkrysningsruten

 

Lag unntak for informasjonskapsler fra spesifikke internettsider eller domener
1.For å kontrollere hvordan informasjonskapslene skal håndteres for noen få spesifikke sider eller domener trykk på Håndter unntak. For å legge til en regel i Unntak for informasjonskapsel og sidedata som kommer opp, følg disse trinnene:
•Trykk på «Legg til et nytt unntaksmønster»-feltet og skriv inn domenenavnet du ønsker å skape et unntak for
•For å skape unntak for et helt domene, skriv inn [*.] før domenenavnet (f.eks. [*.] google.com)
•Du kan også spesifisere en IP-adresse, en IPv6-adresse eller en ikke-http URL
•Bruk menyen til å velge om siden kan stille inn informasjonskapsler. Hvis du velger Kun økt vil informasjonskapslene slettes hver gang du stenger nettleseren din
•Du kan også endre eller fjerne unntak ved å bruke denne dialogen